PLA D’ACCIÓN 2022: Línies estratègiques

  • Assumir l’estructura, l’organització i els processos establerts.
  • Millorar el clima laboral lesionat.
  • Posar en valor la bona feina de la nostra entitat.
  • Complir els nous requisits administratius.
  • Posar en valor i potencial el capital humà de l’entitat.
  • Consolidar l’entitat / Donar pas a la fundació.
  • Millorar la cohesió i la comunicació.
  • Transmetre el caràcter propi de l’entitat.
  • Refermar aliances a favor de la intervenció.
  • Potenciar la cultura de la innovació.